Autorky

V roce 2017 se textilní výtvarnice a designérka Šárka Musilová s výtvarnicí a technoložkou Bohuslavou Hejlovou sešly v názoru, že by bylo dobré spojit jejich dosavadní umělecké směry. Jak autorky samy tvrdí: „Chtěly jsme vynést na světlo velmi netradiční techniky, které však mohou být běžnou součástí našeho života. Náš ateliér pracuje s maximálním zastoupením přírodních látek a to nejen v metráži, ale i pomocí výtvarných technik využívajících biologického materiálu. Každý kus je naprostý originál. Vše je založeno na velmi proměnlivých faktorech a procesech probíhajících v rostlinách. Období sklizně a následné využití rostlin je velmi závislé na výsledném vzhledu vzoru a jeho barvě. To je přesně to, co nás fascinuje a každým dnem překvapí.“

Autorky začátkem roku 2018 založily oděvní značku MÚZA, což bylo jen tečkou za podstatou jejich tvorby. Na základě znalostí botaniky a zpracování ovčího rouna, které jsou stěžejní pro celou jejich tvorbu, vzniká naprosto unikátní materiál.